Medan våren vaknar

Varenummer: BF-189

Dikt av Bengt Berg gjendikta av Helge Torvund.
Dikter av Helge Torvund i svensk tolkning av Bengt Berg

Med etterord av litteraturvitaren Idar Stegane.


Forlaga Heidruns Förlag og Bokbyen Forlag samarbeider om utgjevinga, som kjem samtidig i Sverige og Norge.

144 sider, dikt. Innb. med smussomslag.

Forfatter: Bengt Berg og Helge Torvund
Utgiver: Bokbyen Forlag,og Heidrun Forlag
Illustrasjoner:
Stand:

248,-

Medan våren vaknar er ei bok som sameinar ikkje berre to landskap – sørvestnorske Jærens særegne natur mellom himmel og hav, med nordre Värmland mellom blånande berg og svaiande granskog – men også to språk, med djupe felles røter. Diktarane får fritt krysse riksgrensa for ei utveksling, der Bengt Berg tolkar Helge Torvunds dikt til svensk og Torvund Bergs til nynorsk. Med andre ord eit uttrykk for praktisk poetisk samarbeid ... Professor Idar Stegane har skrive eit innsiktsfullt etterord. I dette knyter han saman dikta til dei to poetane på ein måte som understrekar og styrkar heilskapen som stig fram frå det todelte i denne boka.

I SAMME KATEGORI

Hassel-Nødder

Forfatter: Henrik Wergeland
230,-

Dikt fra Grønland

Forfatter: Harald Sverdrup
100,-

Veier til et bilde

Forfatter: Stein Mehren
100,-

Folk og Fant

Forfatter: Hans-Henrik Holm
400,-

Stormen - Skodespel i 5 akter

Forfatter: Shakespeare, William
ISBN: 82-521-5272-4
100,-

Villmarksvers

Forfatter: Olav Skogen
150,-

Einskilde dikt. Umsette dikt o..

Forfatter: A. O. Vinje
150,-

Flyttfuglar

Forfatter: Ragnvald Skrede
120,-

Den unge Øverland

Forfatter: Bjørneboe, Jens
ISBN: 82-525-0260-1
70,-

Høstens lyre

Forfatter: Herman Wildenvey
150,-

Høyspenning ! Livsfare!

Forfatter: Øystein Wingaard Wolf
150,-