Norsk innvandringshistorie

Varenummer: LA-90628
1 stk. på lager

Pax, innb. med omslag.
Bind I-III. Et pent sett

Forfatter: Knut Kjeldstadli (red.)
Utgiver: Pax

700,-

Bind 1: I kongenes tid 900-1814

Bind 2: I nasjonalstatens tid 1814-1940

Bind 3: I globaliseringens tid 1940-2000

I SAMME KATEGORI

Medisinsk museum

Forfatter: Børdahl, Per E.
145,-

Krig & diplomati

Forfatter: Odd Karsten Tveit
230,-

Himmelrommet

Forfatter: Levy, David H.
90,-

Skatter fra bibelsk tid

Forfatter: Millard, Alan
90,-

Frans av Assisi's skrifte..

Forfatter: Herman, Pater W. (red.)
135,-

Harem

Forfatter: Croutier, Alev Lytle
150,-

Norsk utenrikstjeneste I - II

Forfatter: Reidar Omang
150,-

Salmediktingi i Noreg II. Tidi..

Forfatter: P. E. Rynning
80,-

The History of the decline and..

Forfatter: Edward Gibbon
1000,-

Karl Marx en biografi

Forfatter: Francis Wheen
150,-

Bjørnstjerne Bjørnson og freds..

Forfatter: Finsland, Astrid
150,-